Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy
dla Casablanca Catering Spółka z o.o. w Białymstoku”

 Realizacja projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Casablanca Catering Spółka z o.o. w Białymstoku”

Wartość projektu: 246 450,51 zł

Wartość w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: 246 450,51 zł

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 22.09.2020r.