Spółka uzyskała w lutym 2021r. subwencję finansową w ramach programu rządowego

„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzieloną przez PFR SA.